องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภอหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ

                    นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน     เงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมมอบลูกฟุตบอลจำนวน 20 ลูก และมาร์คเกอร์จำนวน 1 ชุด โดยมีนายสุธี โค้วอุดมประเสริฐ รองประธานสภา อบจ.สุพรรณบุรี, ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี, คณะกรรมการประจำศูนย์ คณะครู และนักกีฬาอำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ
                   โดยการก่อตั้งศูนย์ฝึกประจำอำเภอหนองหญ้าไซ จัดตั้งขึ้นโดยสมาคมเยาวชนเงินล้าน จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้เยาวชน กลุ่มอายุ 7 - 10 ปี ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธีและพัฒนาอย่างเป็นระบบ สู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพในโอกาสต่อไป ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ ความอดทน การมีน้ำใจนักกีฬา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
                  
 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,035