องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..โครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 12 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์

             องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                   พิธีเปิด

                   นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 12 ประจำปี 2562 พร้อมมอบเงินบำรุงทีมให้กับตัวแทน ทั้ง 10 อำเภอ โดยมี นายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี,นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายกอบชัย พลเสน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ประธานชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

                   พิธีปิด

                   นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นางสุนิสา สินไพบูลย์ผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 12 ประจำปี 2562 โดยมีนายกิตติพงศ์ ขจีรัตน์วัฒนา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, ประธานชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ,บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชน เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฯ โดยผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้

                   1. กีฬาฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี      

                   2. ประเภทกีฬาพื้นบ้าน 4 ชนิดกีฬา

                      2.1 กีฬาชักเย่อ ประเภททีมผสม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภออู่ทอง

                      2.2 กีฬาวิ่งกระสอบ ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภออู่ทอง

                      2.3 กีฬาวิ่งกระสอบ ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภออู่ทอง

                      2.4 กีฬาวิ่งผลัด 4 × 50 เมตร ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภอสองพี่น้อง

                      2.5 กีฬาวิ่งผลัด 4 × 50 เมตร ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภออู่ทอง      

                      2.6 กีฬาวิ่ง 50 เมตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมอำเภอบางปลาม้า

 

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  4,579,976