องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับประถมศึกษา "เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก" ปีที่ 7 (เลก 2) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกำมะเชียร อำเภอเดิมบางนางบวช

                  นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายสมชาย ละมัยเกศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับประถมศึกษา "เดิมบางนางบวชจูเนียร์ลีก" ปีที่ 7 (เลก 2) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดกำมะเชียร อำเภอเดิมบางนางบวช

                   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมกีฬาอำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการ
จัดโครงการฯ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาภายในอำเภอเดิมบาง
นางบวช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องให้กับเยาวชนเพื่อเลือกเป็นอาชีพในอนาคต

Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,005,023