องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

                     นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 พร้อมด้วย ปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานชมรมเซปักตะกร้อจังหวัดสุพรรณบุรี,นายสมชาย  ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา     วิทยาเขตสุพรรณบุรี,ผศ.ยุทธนา  วงศ์วิรัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,นายคณิต  คงเปีย ปลัด อบจ.,รองปลัด อบจ.,นายเผด็จ โพธิ์อ้น ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล,หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และมีการสาธิตการเล่น, สอนเทคนิคการเล่นเซปักตะกร้อของทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                   โดย อบจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการจัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน และส่งเสริมการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อให้แพร่หลายภายในจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 28 มีนาคม ๒๕60 ณ สนามกีฬาสถาบันการ พลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  3,285,664