องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก รายการ อบจ.สัมพันธ์
กีฬา

ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 โดยมีปลัดวิทยา บุณยพัชรินทร์ ประธานชมรมเซปักตะกร้อจังหวัดสุพรรณบุรี,นายสกนธ์ บุญศรีสุวรรณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สุพรรณบุรี,นายสมชาย ประเสริฐศรี  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี,นายอภินันท์  สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี,รองปลัด อบจ.,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบริหารงานบุคคล,ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ   ด้านการพัฒนาระบบบริหาร,ข้าราชการ และพนักงานของ อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการฯ     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕60  ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี     โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
                   รุ่นอายุ ๑3 ปี (ชาย)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
                    รุ่นอายุ ๑3 ปี (หญิง)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทุ่งแฝก
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   รุ่นอายุ ๑๕ ปี (ชาย)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดสามเอก
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนบ้านหนองยาว
                    รุ่นอายุ ๑๕ ปี (หญิง)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนบ้านนเรศ
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                   รุ่นอายุ ๑๘ ปี (ชาย)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย A
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย B
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
                   รุ่นอายุ ๑๘ ปี (หญิง)
                   - รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ทีมโรงเรียนสงวนหญิง
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย A
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่  ทีมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย B
                   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  ได้แก่  ทีมโรงเรียนประทีปศึกษา
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  1,917,049