องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี
ติดต่อเราเอกสาร/รายงานข่าวสารและกิจกรรมเกี่ยวกับ อบจ.หน้าแรก

เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม
สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
 
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายก อบจ.สุพรรณบุรี
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
Ralphdiash   2019-06-18 - เวลา 00:40:17   การดู 0   ความคิดเห็น 0
Craigstich   2019-06-16 - เวลา 15:39:56   การดู 0   ความคิดเห็น 0
Herbertwaw   2019-06-12 - เวลา 16:07:14   การดู 0   ความคิดเห็น 0
ประชาชนผู้เสียภาษี   2019-06-12 - เวลา 10:15:58   การดู 0   ความคิดเห็น 0
ประชาชน   2019-04-14 - เวลา 11:27:30   การดู 41   ความคิดเห็น 0
นายชัยชนะ แซ่ล้อ   2019-04-11 - เวลา 00:03:13   การดู 36   ความคิดเห็น 0
รัตน์   2019-04-09 - เวลา 22:09:39   การดู 29   ความคิดเห็น 0
เฉลิม   2019-03-20 - เวลา 22:06:35   การดู 45   ความคิดเห็น 1
วีณา   2019-02-14 - เวลา 16:13:58   การดู 96   ความคิดเห็น 1
ปราณี สุขสำราญ   2019-02-09 - เวลา 14:56:42   การดู 103   ความคิดเห็น 1
ธนภัทร ชูอิสสรา   2019-01-30 - เวลา 10:30:42   การดู 90   ความคิดเห็น 1
ผู้ประสงดี   2019-01-11 - เวลา 00:09:46   การดู 192   ความคิดเห็น 2
จุฑามาศ แก้วประเสริฐ   2019-01-07 - เวลา 17:35:18   การดู 173   ความคิดเห็น 7
บอย   2019-01-03 - เวลา 20:14:20   การดู 151   ความคิดเห็น 0
นิรนาม   2019-01-03 - เวลา 00:57:55   การดู 139   ความคิดเห็น 0
นิรนาม   2019-01-03 - เวลา 00:48:18   การดู 133   ความคิดเห็น 0
ณัฐพล   2018-11-13 - เวลา 18:42:00   การดู 221   ความคิดเห็น 2
เสาวลักษณ์    2018-10-20 - เวลา 12:04:41   การดู 219   ความคิดเห็น 1
วรากร   2018-10-13 - เวลา 07:54:56   การดู 218   ความคิดเห็น 1
ชาวบ้านหมู่ที่5   2018-09-15 - เวลา 17:33:41   การดู 280   ความคิดเห็น 1
ชาวบ้านผู้เดือนร้อน   2018-09-12 - เวลา 14:11:16   การดู 195   ความคิดเห็น 0
นพดล เก็กฮั้ว   2018-09-07 - เวลา 09:45:41   การดู 318   ความคิดเห็น 2
บุญเหลือ   2018-07-07 - เวลา 22:39:05   การดู 297   ความคิดเห็น 0
ผู้หวังดี   2018-06-23 - เวลา 07:32:41   การดู 517   ความคิดเห็น 10
ชาวบ้านหมู่ 7   2017-08-31 - เวลา 13:31:32   การดู 670   ความคิดเห็น 0
nood   2017-08-15 - เวลา 12:42:53   การดู 442   ความคิดเห็น 0
ประชาชน ผู้เดือดร้อน    2017-08-12 - เวลา 19:46:34   การดู 448   ความคิดเห็น 0
ชาวบ้านหนองกระโซ่   2017-08-03 - เวลา 08:57:42   การดู 503   ความคิดเห็น 0
พรพิมล เสร็จกิจ   2017-07-24 - เวลา 20:57:38   การดู 457   ความคิดเห็น 0
ชายบ๊อบ   2017-06-06 - เวลา 12:29:35   การดู 482   ความคิดเห็น 0
ประชาชนตาดำๆๆๆๆ   2017-04-09 - เวลา 14:49:28   การดู 1462   ความคิดเห็น 1
คุณวรยศ มุงเมือง   2017-03-12 - เวลา 19:04:34   การดู 662   ความคิดเห็น 0
ความถูกต้อง   2017-02-08 - เวลา 09:39:25   การดู 1009   ความคิดเห็น 1
ชาวบ้านหมู่6   2017-01-20 - เวลา 03:06:13   การดู 717   ความคิดเห็น 0
น.ส.ณัฐญดา ธรรมกูล   2016-10-28 - เวลา 14:35:51   การดู 622   ความคิดเห็น 0
ดอนกำยาน   2016-08-05 - เวลา 17:50:06   การดู 731   ความคิดเห็น 1
Please !   2016-07-07 - เวลา 16:27:36   การดู 596   ความคิดเห็น 1
สงสารกันบ้าง   2016-06-25 - เวลา 16:25:17   การดู 624   ความคิดเห็น 1
สงสารกันบ้าง   2016-06-25 - เวลา 16:21:07   การดู 586   ความคิดเห็น 1
เอ   2016-06-11 - เวลา 00:03:24   การดู 738   ความคิดเห็น 2
กนกวรรณ   2016-06-08 - เวลา 09:58:19   การดู 577   ความคิดเห็น 1
ทศพร   2016-05-08 - เวลา 17:19:30   การดู 623   ความคิดเห็น 1
ชาวบ้านผู้เดือดร้อน   2016-05-05 - เวลา 07:44:21   การดู 698   ความคิดเห็น 1
ชาวบ้านตาดำๆๆๆคนหนึ่งที่ไม่มีคุณค่า   2016-04-29 - เวลา 20:57:19   การดู 724   ความคิดเห็น 1
สมชาย   2016-04-19 - เวลา 17:46:24   การดู 849   ความคิดเห็น 1
ราษฎร    2015-12-08 - เวลา 00:22:51   การดู 942   ความคิดเห็น 1
ชาวบ้านคนหนึ่ง   2015-10-12 - เวลา 08:01:55   การดู 1017   ความคิดเห็น 2
ลูกจ้าง   2015-08-03 - เวลา 13:15:22   การดู 888   ความคิดเห็น 2
โก้   2015-07-02 - เวลา 16:06:08   การดู 1764   ความคิดเห็น 1
ณัฐพร   2014-05-18 - เวลา 20:17:20   การดู 810   ความคิดเห็น 2
Copyright © 2019 All rights reserved.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  123,456,789