ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
8
ผู้เข้าชมวันนี้
161
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10219
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034259
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 64095   
 
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 125   
ภาพ..การประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้าน ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานด้าน ศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 90   
ภาพ..แถลงข่าวประเพณีชักพระเล่นเพลงและตักบาตรกลางน้ำ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..แถลงข่าวประเพณีชักพระเล่นเพลงและตักบาตรกลางน้ำ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า
: 88   
ภาพ..ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 107   
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 86   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 5 และการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ รายการ BMX Thailand Open 2018 (Class 1) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกัน เซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 5 และการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์นานาชาติ รายการ BMX Thailand Open 2018 (Class 1) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกัน เซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 127   
ภาพ..“วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..“วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 พฤศจิกายน” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 220   
ภาพ..ประธานชมรมชาวเหนือและคณะ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบ และรับการสนับสนุนการจัดงาน “ม่วนใจ๋สุพรรณ สัมพันธ์ล้านนา” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ประธานชมรมชาวเหนือและคณะ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบ และรับการสนับสนุนการจัดงาน “ม่วนใจ๋สุพรรณ สัมพันธ์ล้านนา” เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 161   
ภาพ..การประชุมชี้แจง เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ - หนานธง) วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมชี้แจง เรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ - หนานธง) วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
: 128   
ภาพ..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. 	ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
: 93   
ภาพ..ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2561  25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2561 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 92   
ภาพ..พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  และอาคารโดม ๗๐ ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี และอาคารโดม ๗๐ ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 121   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111