ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
32
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9386
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033426
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 63895   
 
ภาพ..พิธีสวดพระอภิธรรม นายพนอง กฤษวงษ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ บ้านคลอง 7 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
ภาพ..พิธีสวดพระอภิธรรม นายพนอง กฤษวงษ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ บ้านคลอง 7 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
: 48   
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมร้านอาหารขนาบน้ำ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมร้านอาหารขนาบน้ำ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 44   
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 23   
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 40   
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 78   
ภาพ..ร่วมงานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ ทอดผ้าป่าสามัคคี "ก้าวต่อไป...เพื่อหัวใจคนสุพรรณ" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมงานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และ ทอดผ้าป่าสามัคคี "ก้าวต่อไป...เพื่อหัวใจคนสุพรรณ" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 93   
ภาพ..พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  หน้าวัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 88   
ภาพ..พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 82   
ภาพ..สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ อาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ อาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารสำนักงานใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 41   
ภาพ..พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 54   
ภาพ..งานวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..งานวันรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 32   
ร่วมงาน “ชอล์กสีสังสรรค์ ครูสุพรรณบุรี” เขต 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อำเภออู่ทอง
ร่วมงาน “ชอล์กสีสังสรรค์ ครูสุพรรณบุรี” เขต 2 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 อำเภออู่ทอง
: 36   
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111