ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
38
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9392
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033432
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 63898   
 
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดงานปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ครั้งที่ 15 และงานย้อนวันวานเมืองสุพรรณ “เสือร้ายตำนานนอกกฎหมาย เมืองสุพรรณ” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดงานปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี “คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง” ครั้งที่ 15 และงานย้อนวันวานเมืองสุพรรณ “เสือร้ายตำนานนอกกฎหมาย เมืองสุพรรณ” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช
: 132   
ภาพ..ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมจัดเตรียมข้อมูลการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 92   
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 111   
ภาพ..พิธีทำบุญศาลตายาย โครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีทำบุญศาลตายาย โครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 89   
ภาพ..ร่วมงาน “ม่วนใจ๋สุพรรณ สัมพันธ์ล้านนา” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านพีพี 9 วิลเลจ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมงาน “ม่วนใจ๋สุพรรณ สัมพันธ์ล้านนา” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ หมู่บ้านพีพี 9 วิลเลจ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 122   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ @ สุพรรณบุรี” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หัตถกรรมสานบ้านต้นตาล (สุ่มปลายักษ์) ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ @ สุพรรณบุรี” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หัตถกรรมสานบ้านต้นตาล (สุ่มปลายักษ์) ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง
: 106   
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 75   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประจำปีศาลตายาย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณศาลตายาย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 68   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 59   
ภาพ..ร่วมการประชุมสามัญ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมการประชุมสามัญ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 31   
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 83   
ภาพ..ร่วมชมการฝึกซ้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด SUPHANBURI TO BE NUMBER ONE DANCERCISE SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมชมการฝึกซ้อม โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด SUPHANBURI TO BE NUMBER ONE DANCERCISE SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
: 83   
1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111