ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
5
ผู้เข้าชมวันนี้
163
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10221
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1034261
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 64099   
 
ภาพ..ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท) กม.77 – 78  ตรงข้ามตลาดนัดกระเบื้อง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท) กม.77 – 78 ตรงข้ามตลาดนัดกระเบื้อง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
: 80   
ภาพ..งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕62  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ,สุพรรณบุรี
ภาพ..งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุม อบจ,สุพรรณบุรี
: 85   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561  ณ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท) กม.77 – 78 ตรงข้ามตลาดนัดกระเบื้อง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 (สุพรรณบุรี – ชัยนาท) กม.77 – 78 ตรงข้ามตลาดนัดกระเบื้อง หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์
: 85   
ภาพ..ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 70   
ภาพ..พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบงานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 73   
ภาพ..ร่วมงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ บ้านยะมะรัชโช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 64   
ภาพ..ประชุมลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานีตำรวจภูธร 15 แห่ง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่างสถานีตำรวจภูธร 15 แห่ง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรสุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 72   
ภาพ..ร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
ภาพ..ร่วมการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารวิทยาการ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ
: 120   
ภาพ..ประชุมการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมการปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 138   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 93   
ภาพ..โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 39 วัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2561 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 39 วัดเสาธงทอง ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์
: 139   
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ วัดกระเสียว หมู่ที่ 7 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ วัดกระเสียว หมู่ที่ 7 ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
: 74   
1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111