ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
10
ผู้เข้าชมวันนี้
43
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9397
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033437
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 63902   
 
ภาพ..พิธีวันครู ประจำปี 2562 เมื่อวัน 16 มกราคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง
ภาพ..พิธีวันครู ประจำปี 2562 เมื่อวัน 16 มกราคม 2562 ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง
: 43   
ภาพ..การจับหมายเลขผู้เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..การจับหมายเลขผู้เข้าประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 33   
ภาพ..พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” สานฝันการศึกษา ปีที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 37   
ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัทอู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องขุนศรีวิชัย โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัทอู่ทองกรีนพาวเวอร์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องขุนศรีวิชัย โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 69   
ภาพ..พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารเรียน 120 ปี (อาคาร 7) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารเรียน 120 ปี (อาคาร 7) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 80   
ภาพ..ร่วมประชุมหารือเพื่อเสริมพลังกลไกและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก โครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens’ Forest Network:CF-NET) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักงานชลประทานเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง
ภาพ..ร่วมประชุมหารือเพื่อเสริมพลังกลไกและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก โครงการเครือข่ายป่าไม้ภาคพลเมือง (Citizens’ Forest Network:CF-NET) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ สำนักงานชลประทานเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง
: 69   
ภาพ..มอบรถจักรยานยนต์ สนับสนุนกิจกรรมวันรวมน้ำใจกาชาด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ศาลารวมใจ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..มอบรถจักรยานยนต์ สนับสนุนกิจกรรมวันรวมน้ำใจกาชาด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ศาลารวมใจ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 70   
งานแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
งานแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ บริเวณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 143   
ภาพ..ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 90   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 102   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 103   
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561  ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
ภาพ..ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเดิมบางนางบวช
: 94   
1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111