ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
44
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9398
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1033438
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 63904   
 
ภาพ..โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ภาพ..โครงการประกวดธิดาดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลางหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
: 24   
ภาพ..การประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุม ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 7   
ภาพ..การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัล สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ภาพ..การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัล สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
: 56   
ภาพ..ชมการแสดง แสง สี เสียง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 “มหาวีรกรรม ยุทธหัตถี” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..ชมการแสดง แสง สี เสียง งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2562 “มหาวีรกรรม ยุทธหัตถี” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 32   
ภาพ..ไหว้ลาศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานเก่า) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานเก่า)
ภาพ..ไหว้ลาศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานเก่า) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานเก่า)
: 40   
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ สายันห์ สัญญา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ สายันห์ สัญญา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อย ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ
: 82   
ภาพ..ร่วมงาน “เกียรติยศ สมศักดิ์ศรี” ฉลองครบรอบ 2 ปี และสวัสดีปีใหม่ 2562 สายสัมพันธ์ ผู้บริหาร กศจ.สพ. รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมงาน “เกียรติยศ สมศักดิ์ศรี” ฉลองครบรอบ 2 ปี และสวัสดีปีใหม่ 2562 สายสัมพันธ์ ผู้บริหาร กศจ.สพ. รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 38   
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ๒562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕62 เมื่อวันที่ 24 มกราคม ๒562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 52   
ภาพ..งานฌาปนกิจศพ นายพนอง กฤษวงศ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วัดกระเสียว ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
ภาพ..งานฌาปนกิจศพ นายพนอง กฤษวงศ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ วัดกระเสียว ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก
: 35   
ภาพ..ร่วมโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2562 ของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปี 2562 ของตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 45   
ภาพ..ประชุมหารือเรื่องสนามกีฬาประจำอำเภออู่ทอง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง ชั้น 2
ภาพ..ประชุมหารือเรื่องสนามกีฬาประจำอำเภออู่ทอง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง ชั้น 2
: 53   
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..บิงโก พาโชค องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 55   
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111