ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
41
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11819
ผู้เข้าชมทั้งหมด
860347
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 26000   
 
ภาพ..พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ตำรวจภูธร จังหวัดสุพรรณบุรี
: 93   
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 59   
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี กำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีนเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
ภาพ..อบจ.สุพรรณบุรี กำจัดผักตบชวาบริเวณแม่น้ำท่าจีนเขตพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
: 86   
ภาพ..โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเลิศธานี คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเลิศธานี คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 50   
ภาพ..ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สุพรรณบุรี
: 180   
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 89   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันจักรยานและจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ สนามเสมอกันเซอร์กิต อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 63   
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนเมษายน 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างของ อบจ.สุพรรณบุรี ประจำเดือนเมษายน 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ หอประชุม อบจ.สุพรรณบุรี
: 88   
ภาพ..โครงการเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..โครงการเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 65   
ภาพ..ต้อนรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ต้อนรับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 147   
ภาพ..งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..งานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” และพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 69   
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy-Continental Phase 2017 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy-Continental Phase 2017 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารพลศึกษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 96   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111