ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15290
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799646
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20733   
 
ภาพ..ชมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “ซีเนียร์ลีก” จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 10 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ ๑) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์
ภาพ..ชมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “ซีเนียร์ลีก” จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 10 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ ๑) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อำเภอศรีประจันต์
: 91   
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.สุพรรณบุรี รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓ ปี ปีที่ 3 ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 50   
ภาพ..การแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
ภาพ..การแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองทัพภาคที่ ๑ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
: 101   
ภาพ..ศึกษาดูงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
ภาพ..ศึกษาดูงานระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
: 124   
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องไพลิน โรงแรมพชร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 64   
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “ซีเนียร์ลีก” จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 10 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ ๑) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุขเกษม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
ภาพ..พิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส “ซีเนียร์ลีก” จังหวัดสุพรรณบุรี ปีที่ 10 ประจำปี 2560 (ฤดูกาลที่ ๑) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสุขเกษม ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า
: 85   
ภาพ..พิธีวางพวงมาลา “งานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีวางพวงมาลา “งานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ณ อนุสาวรีย์ท่านเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 75   
ภาพ..พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕60 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕60 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หน้าวัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 72   
ภาพ..พิธี “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธี “สุพรรณบุรีน้อมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 62   
ภาพ..โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๓ ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ภาพ..โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ๓ ม. สร้างสรรค์องค์กร” (Team Collaboration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ดี วารี ดีวา นานา แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
: 95   
ภาพ..พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..พิธีเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 55   
ภาพ..พิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
ภาพ..พิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๐ และงานรัฐพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์
: 53   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2223 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111