ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ระเบียบพัสดุฯ การจัดซื้อจัดจ้าง
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA
ข้อระเบียบและกฎหมาย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
230
ผู้เข้าชมวันนี้
585
ผู้เข้าชมเดือนนี้
6939
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1000395
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 55800   
 
ภาพ..การประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
ภาพ..การประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น 3 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
: 4   
ภาพ..ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 5   
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
ภาพ..โครงการกาชาดห่วงใยผู้สูงวัย ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเกาะแก้ว ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง
: 4   
ภาพ.. การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ.. การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 18   
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
ภาพ..การประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ ของ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายก อบจ.สุพรรณบุรี
: 15   
ภาพ..ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสำนักงานใหม่ อบจ.สุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 36   
ภาพ..พิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ คุ้มขุนแผน วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และประเพณีลอยกระทงสุพรรณบุรี ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ คุ้มขุนแผน วัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 49   
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี  อำเภอหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
ภาพ..โครงการ อบจ.พบประชาชน ร่วมกับ โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอหนองหญ้าไซ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดทะเลเพลาะ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ
: 40   
ภาพ..พิธีมอบวุฒิบัตรสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี รุ่นที่ 45 – 46 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..พิธีมอบวุฒิบัตรสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี รุ่นที่ 45 – 46 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 15   
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เข้าพบเพื่อเรียนเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เข้าพบเพื่อเรียนเชิญร่วมกิจกรรมหมอชวนวิ่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 16   
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 7   
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งนาตาปิ่น เข้าพบ เพื่อขอรับรางวัลจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาพ..ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งนาตาปิ่น เข้าพบ เพื่อขอรับรางวัลจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 9   
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111