ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
164
ผู้เข้าชมเดือนนี้
15290
ผู้เข้าชมทั้งหมด
799646
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
กิจกรรม
จำนวนผู้เข้าชม : 20722   
 
งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
: 63   
เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา “ค่ายปันฝัน” ครั้งที่ ๑4 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา “ค่ายปันฝัน” ครั้งที่ ๑4 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 64   
งานวันครู ประจำปี 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
งานวันครู ประจำปี 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
: 83   
งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
: 61   
งานวันครู ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ อำเภออู่ทอง
งานวันครู ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ อำเภออู่ทอง
: 47   
งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 “ครูดีตามรอยพ่อ .. ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
งานวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี ๒๕60 “ครูดีตามรอยพ่อ .. ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕60 ณ อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
: 52   
งานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรี วันครูประจำปี 2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
งานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรี วันครูประจำปี 2560 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
: 52   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ๒๕60 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม ๒๕60 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ สุพรรณบุรี
: 73   
งานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพังลาน อำเภออู่ทอง
งานโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.สระพังลาน อำเภออู่ทอง
: 89   
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง
: 68   
โครงการเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕60 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ วัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
โครงการเส้นทางลูกทุ่งเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕60 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ วัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
: 94   
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการไหว้ครูมวยไทย และคีตะมวยไทยชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ วัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะการไหว้ครูมวยไทย และคีตะมวยไทยชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ วัดดอนไร่ อำเภอสามชุก
: 124   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 ถัดไป
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สายด่วนของรัฐบาล 1111