ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน GPS
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
318
ผู้เข้าชมเดือนนี้
10283
ผู้เข้าชมทั้งหมด
858811
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 22973   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 617   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 592   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 530   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 107   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 287   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 105   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 202   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 272   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 218   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 200   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
: 57   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
: 53   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
: 53   
ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
: 52   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 16 X 25 นิ้ว รวมค่าขนส่ง จำนวน 50,000 ใบ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 91   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาดไม่น้อย 16 X 25 นิ้ว รวมค่าขนส่ง จำนวน 100,000 ใบ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 69   
ราคา โครงการจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดผู้ฝึกสอน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่น 13 ปี เข้าร่วมแข่งขันลีกเยาวชน รายการ "จี.แอล.โอ.มิราเคิล ไทย ยูธ ลีก 2017/2018" ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึง 22 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี และสนามกีฬาภายนอกจังหวัดสุพรรณบุรี และฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึง 17 มีนาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 64   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดผู้ฝึกสอน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา จำนวน 4 รายการ โครงการส่งทีมนักกีฬาฟุตบอลลีกเยาวชนรุ่น 15 ปี เข้าร่วมแข่งขันลีกเยาวชน รายการ "จี.แอล.โอ.มิราเคิล ไทย ยูธ ลีก 2017/2018" ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ถึง 22 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี และสนามกีฬาภายนอกจังหวัดสุพรรณบุรี และฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ถึง 17 มีนาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์กีฬา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 57   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 16 X 25 นิ้ว เป็นกระสอบใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน รวมค่าขนส่ง จำนวน 100,000 ใบ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 60   
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
: 55   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 16 X 25 นิ้ว รวมค่าขนส่ง จำนวน 100,000 ใบ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 46   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาดไม่น้อยกว่า 16 X 25 นิ้ว ชนิดขาวล้วน รวมค่าขนส่ง จำนวน 100,000 ใบ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 63   
ราคากลาง โครงการเช่าเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะเครื่องจักรกลหรือรถยนต์ส่วนกลางพร้อมระบบดาวเทียมและระบบตรวจจับน้ำมัน จำนวน 60 คัน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณุบรี
: 59   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาด 16 x 24 นิ้ว ชนิดขาวล้วน รวมค่าขนส่ง จำนวน 100,000 ใบ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 63   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อกระสอบบรรจุทราย ขนาด 16 x 24 นิ้ว รวมค่าขนส่ง จำนวน 100,000 ใบ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริการส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 91   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
: 91   
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านท่านางเริง - บ้านคูเมือง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 85   
ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุ (หิน) เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาทาง งานรื้อบดอัดชั้นพื้นฐาน (งานทำเอง) จำนวน 3 รายการ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัฒนาชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 91   
ราคากลาง โครงการจ้างซ่อมเครื่องทำความเย็นห้องควบคุมอาหารปลา ภายในอาคาร 3 สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 74   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิลเล็กทรอนิกส์
: 98   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าสะแก - บ้านหนองป่าแซง อำเภอเดิมบางนางบวช
: 70   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าทีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavenment In-Place Recycling)สาย บ.ท่านางเริง-บ.คูเมือง อ.เดิมบางฯ จ.สุพรรณบุรี
: 67   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
: 67   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
: 62   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าทีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งในเขตพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง และเขตอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 50   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
ระบบแท่งวัดน้ำมันในเครื่องจักร
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111