ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
3
ผู้เข้าชมวันนี้
302
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12841
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797197
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18063   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
: 83   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาดำเนินการเช่าบริการ และติดตั้งเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะและเครื่องจักรกลพร้อมระบบสัญญาณดาวเทียม จำนวน 30 เครื่อง เพื่อใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 69   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาดำเนินการเช่าบริการ และติดตั้งเครื่อง GPS ติดตามยานพาหนะและเครื่องจักรกลพร้อมระบบสัญญาณดาวเทียม จำนวน 30 เครื่อง เพื่อใช้กับยานพาหนะและเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 64   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 7 ตำบลบางเลน - หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 78   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 7 ตำบลบางเลน - หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 53   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสระพังเขิน ตำบลดอนมะนาว เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 61   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านสระพังเขิน ตำบลดอนมะนาว เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านรางเทียน ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 63   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ - ตำบลบางใหญ่, ตำบลบางกุ่ม, อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 94   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ - ตำบลบางใหญ่, ตำบลบางกุ่ม, อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 56   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
: 95   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านท่ามะกรูด อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
: 106   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาดำเนินการจ้างเหมาบริหารบำรุงรักาากล้องวงจรปิด (CCTV)
: 76   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาดำเนินการจ้างเหมาบริหารบำรุงรักาากล้องวงจรปิด (CCTV)
: 72   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกระถินแดงบริเวณบ้านนางวัลลีรัตน์ พันธุ์สุด ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง - ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 61   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านกระถินแดงบริเวณบ้านนางวัลลีรัตน์ พันธุ์สุด ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง - ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 58   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้่างสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ ร2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ (คลองควาย) ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุุรี
: 64   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้่างสะพาน คสล.ข้ามคลองส่งน้ำ ร2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ (คลองควาย) ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุุรี
: 55   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านดอนยอ ตำบลบ้านโข้ง ถึงเขตติดต่อพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 54   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 บ้านดอนยอ ตำบลบ้านโข้ง ถึงเขตติดต่อพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 61   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
: 82   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
: 61   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
: 54   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
: 60   
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลโครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ
: 59   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ
: 57   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111