ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
6
ผู้เข้าชมวันนี้
304
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12843
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797199
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18071   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 446   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ราคากลางประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ายโพธิ์นฤมิตร - บ้านหนองแขม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 60   
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้ายโพธิ์นฤมิตร - บ้านหนองแขม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
: 67   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 16 ชุด กล้อง 27 ตัว ภายในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)
: 73   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 16 ชุด กล้อง 27 ตัว ภายในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)
: 71   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลาม้า - ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 67   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำโดยถมดินเสริมคันบดอัดเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 12 ตำบลบางปลาม้า - ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 66   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมสะพาน คสล.ห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)
: 71   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมสะพาน คสล.ห้วยชัน หมู่ที่ 4 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ครั้งที่ 2)
: 56   
ราคากลางประกาศ เรื่อง จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กรและเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
: 58   
ประกาศ เรื่อง จ้างรถโดยสารปรับอากาศ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำองค์กรและเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
: 69   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุและอะไหล่ทางการเกษตร ประเภทอาหารปลา จำนวน 5 เดือน
: 44   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ประเภทอาหารปลา)
: 61   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบดล้อยางแบบขับเคลื่อนในตัว ชนิด 9 ล้อ (ครั้งที่ 2)
: 64   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบดล้อยางแบบขับเคลื่อนในตัว ชนิด 9 ล้อ (ครั้งที่ 2) (รายจ่ายค้างจ่าย)
: 51   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบดล้อยางแบบขับเคลื่อนในตัว ชนิด 9 ล้อ (ครั้งที่ 2)
: 61   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบดล้อยางแบบขับเคลื่อนในตัว ชนิด 9 ล้อ (ครั้งที่ 2) (รายจ่ายค้างจ่าย)
: 49   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ
: 70   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 รายการ
: 78   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครืองเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน 3 แบบ รวม 25 ชุด
: 53   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพื้นหญ้าเทียมและสนามตะกร้อ
: 180   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพื้นหญ้าเทียมและสนามตะกร้อ
: 85   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างจัดทำโปรแกรมจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม จากผู้เข้าพักในโรงแรม ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบและรายได้
: 44   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างจัดทำโปรแกรมจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม จากผู้เข้าพักในโรงแรม ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบและรายได้
: 49   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโคกคราม - บ้านพรมแดน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 57   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อสารเคมีในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
: 57   
ก่อนหน้า 2526 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111