ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
7
ผู้เข้าชมวันนี้
306
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12845
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797201
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18073   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 446   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิค (ครั้งที่ 2)
: 56   
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
: 708   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางบรรทุกแบบชานต่ำ จำนวน 1 คัน
: 87   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถบรรทุกลากจูงพร้อมหางบรรทุกแบบชานต่ำ จำนวน 1 คัน
: 77   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี (ทางเข้านบ้านคูเมือง) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 52   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งคลี (ทางเข้านบ้านคูเมือง) อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
: 68   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS -2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 51   
ประกาศ เรื่อง การชะลอการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามในร่ม
: 53   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯ ปี 2559
: 59   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯ ปี 2558
: 53   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯ ปี 2559
: 50   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาฯ ปี 2558
: 46   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกคราม - บ้านพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
: 67   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังน้ำเย็น - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
: 54   
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านวังน้ำเย็น - บ้านดอนไข่เต่า ตำบลวังน้ำเย็น และตำบลวัดโบสถ์
: 57   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS - 2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 45   
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อยางแอสฟัลท์ ชนิด CMS - 2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 49   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อสารเคมีสำหรับฆ่าเชื้อ (แบคทีเรียและไวรัส) จำนวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุนสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
: 55   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกคราม - บ้านพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
: 48   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคกคราม - บ้านพรมแดน อำเภอบางปลาม้า
: 42   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (หลังใหม่) ระยะที่ 2
: 56   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิค แสดงภาพเสมือนจริงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (ครั้งที่ 2)
: 55   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็คทรอนิค แสดงภาพเสมือนจริงชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร (ครั้งที่ 2)
: 57   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไชย - บ้านดอนต้นกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 72   
ประกาศ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าไชย - บ้านดอนต้นกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 43   
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111