ประวัติ อบจ.ข้อมูลพื้นฐานอำนาจหน้าที่ผลงานโครงสร้างองค์กรติดต่อ
FacebookMail
Media Player
ข้อมูลทั้งหมด
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
กิจกรรม
ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
รายรับ รายจ่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของดีบ้านฉัน
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
แบบฟอร์มการชำระภาษีฯ
ขั้นตอนและวิธีการชำระภาษีฯ
คู่มือประชาชน
หนังสือสั่งการ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลินิกเซ็นเตอร์
กระดานสนทนา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฐานข้อมูลประวัติบุคลากร
วารสาร อบจ.
VDO Conference
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
บึงฉวาก
Adobe Reader
ผู้เข้าชมขณะนี้
4
ผู้เข้าชมวันนี้
302
ผู้เข้าชมเดือนนี้
12841
ผู้เข้าชมทั้งหมด
797197
 
 
 
 
การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของประชาชน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษา การท่องเที่ยว การกีฬาและเป็นเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 18066   
 
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
กำหนดการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง
: 515   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๖๐
: 455   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
: 445   
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดจ้าง (งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙)
: 59   
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
: 238   
การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ
: 54   
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
: 158   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๙
: 223   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๘
: 171   
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง..ในรอบแต่เดือน..ประจำปี ๒๕๕๗
: 158   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิก การสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน
: 54   
ประกาศ เรื่อง ยกเลิก การสอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน
: 60   
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะพานอิฐ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี - หมู่ที่ 4 ตำบลลอบทม อำเภอสามโก้
: 76   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจออักษรวิ่ง แผงป้ายแอลอีดีแบบแสดงตัวอักษร FULL COLOR (ครั้งที่ 2)
: 63   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อจออักษรวิ่ง แผงป้ายแอลอีดีแบบแสดงตัวอักษร FULL COLOR (ครั้งที่ 2)
: 53   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลท์) ชนิด CMS - 2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 73   
ประกาศ เรื่อง ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อวัสดุ (ยางแอสฟัลท์) ชนิด CMS - 2h จำนวน 500 ถัง (บรรจุถังขนาด 200 กก.)
: 67   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันคลองขยายคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 54   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันคลองขยายคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลตลิ่งชัน เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 67   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 23 จุด กล้อง 48 ตัว
: 69   
ประกาศ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concetes หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง ถึงเขตติดต่อตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 79   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์นฤมิตร - บ้านหนองแขม
: 71   
ราคากลางประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete คันคลองชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ - ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 60   
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete คันคลองชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ - ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 65   
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 23 จุด กล้อง 48 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอสามชุก และอำเภอบางปลาม้า
: 77   
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพีพร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 23 จุด กล้อง 48 ตัว ภายในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสามชุก ฯลฯ
: 81   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบดล้อยางแบบขับเคลื่อนในตัว ชนิด 9 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
: 59   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบดล้อยางแบบขับเคลื่อนในตัว ชนิด 9 ล้อ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) (รายจ่ายค้างจ่าย)
: 73   
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concretes หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทองถึงเขตติดต่อตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง
: 58   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหุบตาอ้น - บ้านวังหน่อไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านกกจาน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
: 61   
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic concretes หมู่ที่ 5 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทองถึงเขตติดต่อตำบลท้าวอู่ทอง อำเภออู่ทอง
: 65   
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหุบตาอ้น - บ้านวังหน่อไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมกระเสียว เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านกกจาน ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง
: 61   
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อชุดกล้องวีดีโอวงจรปิดไอพี พร้อมอุปกรณ์ และอุปกรณ์ติดตั้ง (CCTV) จำนวน 16 จุด กล้อง 27 ตัว ภายในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี และอำเภอศรีประจันต์
: 72   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 5 บ้านจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จากบริเวณค่ายลูกเสือ (เก่า) - บริเวณถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3342
: 57   
ราคากลางประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal สายหนองสลัม - หนองพลับ หมู่ที่ 1 บ้านทับกระดาษ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
: 64   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 ถัดไป
ราคากลางประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการ ดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าต้นไม้ และภูมิทัศน์ จากอาคารศูนย์ประสานงานถึงอุทยานผักพื้นบ้านและจากอุทยานผักพื้นบ้านถึงกรงม้าลาย จำนวน 2 โซน
นายบุญชู จันทร์สุวรรณ : นายกอบจ.สุพรรณบุรี
ประวัตินายก อบจ.สุพรรณบุรี
นายกอบจ.พบประชาชน
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองพัสดุและทรัพย์สิน
กองการศึกษาฯ
กองพัฒนาชนบท
กองการเจ้าหน้าที่
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ท่องเที่ยว
ศูนย์เทคโนโลยีฯ
ศูนย์กีฬา
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
ศูนย์จัดหาและพัฒนารายได้ฯ
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี
บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
สถานีขนส่งด่านช้าง
ระบบติดตามยานพาหนะ
องค์กรต้นแบบไร้พุง
ระบบทางด่วนรับ-ส่งข้อมูล
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
QR Code Facebook อบจ.
ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา
แผนที่ภูมิอากาศ
suphan.go.th/webmail
  • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
  • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Thailand e-Government)
  • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  • สายด่วนของรัฐบาล 1111